Наукові напрями


Критичні явища і фазові переходи

Теорія поля

Фізика низькотемпературної плазми

Фізика конденсованого стану

Фізика наноструктур

Фізика рідин і макромолекул

Змінні зорі та їх еволюція

Класична та квантова гравітація, космологія

Крупномасштабна структура Всесвіту

Небесна механіка та астродинаміка