Програма

Робочий науковий семінар «Рідини, низьковимірні системи та наноструктури, поверхневі явища»

20 червня (13:00)

21 червня (10:00)

13:00-13:30

Вступне відео “До 100-річчя Йосифа Залмановича Фішера”

10:00-10:30

Драган Г.С., Кутаров В.В.
"Температура плавлення малих кристалічних структур"

13:30-13:45

Цикало А.Л. “Науково-генеалогічне древо” професора Й.З. Фішера

10:30-11:00

Лесніков В.П.
“Флуктуації у відкритих гідродинамічних стаціонарних системах”

13:45-14:15

Паташинський А. З.
“Структура рідин: короткий огляд стану питання.”

11:00-11:30

Альохін А.Д., Абдикарімов А.З., Білоус О.И., Рудніков Е.Г., Остапчук Ю.Л.
“Нелінійні властивості критичного флюїда. Основи сучасних промислових технологій”

14:15-14:45

Лебовка М.І., Тарасевич Ю.Ю., Вигорницький М.В.
“Старіння в двовимірних суспензіях стрижнів, під час броунівського руху”

11:30-12:00

Герега О.М. 
“Перколяційна модель «ефекту дальнодії» при іонній імплантації”

14:45-15:00

Перерва

12:00-12:30 Шакун К.С.
Тема буде оголошена

15:00-15:30

Коваленко М.П.
“З точки зору менеджмента...”

15:30-16:00

Маломуж М.П.
“Основні результати лабораторії молекулярного розсіювання світла ОНУ”

16:00

“Наукова спадщина Й.З. Фішера” – загальна дискусія