Кафедра Теоретичної Фізики та Астрономії

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,

Кафедра теоретичної фізики та астрономії,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,
вул. Дворянська 2, Одеса, 65026, Україна
тел. +38 (048) 731-75-56
E-mail: dtp@onu.edu.ua

Загальна інформація

Кафедра теоретичної фізики Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова є загальноосвітньою і випускаючою.  Як загальноосвітня кафедра забезпечує викладання всіх розділів теоретичної і математичної фізики на фізичному факультеті ОНУ, а також деяких спеціальних дисциплін („Фізична кінетика”, „Фінансова кінетика”, „Теорія надпровідності”, „Ділова англійська мова” тощо)  ... Читати далі


Останні новини

29.03.2021   18:30

Вітаємо випускника кафедри Дмитра Мішаглі із вдалим захистом дисертації

05.02.2021   14:00

Захист кандидатської дисертації Сайка П. О. за темою «Квадрупольні та квадрупольно-феромагнітні фази в одновісних магнетиках із одноіонною анізотропією та біквадратною обмінною взаємодією»

У п’ятницю 5 лютого 2021 р. о 14:00 у Великій Фізичній Аудиторії ФМФIТ ОНУ iменi I. I. Мечниковa за адресою: вул. Пастера, 27 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 «теоретична фізика»

Сайка Петра Олексійовича

«Квадрупольні та квадрупольно-феромагнітні фази в одновісних магнетиках із одноіонною анізотропією та біквадратною обмінною взаємодією», УДК 537.61, 537.62, 537.63

Науковий керівник:

д. ф.-м. н., професор Маломуж Микола Петрович, професор кафедри теоретичної фізики та астрономії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Офіційні опоненти:

д. ф.-м. н., старший науковий спiвробiтник Держко Олег Володимирович,завiдувач вiддiлу квантової статистики, Iнститут фiзики конденсованих систем НАН України (м. Львiв);

д. ф.-м. н., старший науковий спiвробiтник Славін Віктор Валерійович,завідувач лабораторії чисельних методів теоретичної фізики, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України (м. Харків).

Автореферат
Текст дисертації

Останні публікації

В.М. Адамян, М.Я. Сушко. Основи квантової статистичної фізики. Одеса, ОНУ, 2020. ISBN 978-617-689-372-1. (2020) // Link

Vladimir Kulinskii, Dmitry Yurievich Panchenko. Singular spin-flip interactions for the 1D Schrödinger operator. Phys. Scr. (2019)

V.M. Adamyan, V.N. Bondarev and V.V. Zavalniuk. Graphene thermal break-down induced by anharmonic bending mode. J. Phys.: Condens. Matter 31 (2019) 465401 (13pp) // arXiv // Link

Vladimir L. Kulinskii, Dmitry Yu Panchenko. Point-Like Rashba Interactions as Singular Self-Adjoint Extensions of the Schrödinger Operator in One Dimension. Front. Phys. 7 (2019) // Link

V.L.Kulinskii and D.Yu.Panchenko. Mass-jump and mass-bump boundary conditions for singular self-adjoint extensions of the Schrödinger operator in one dimension. Annals of Physics 404 (2019) 47-56 // Link