Кафедра Теоретичної Фізики та Астрономії

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,

Кафедра теоретичної фізики та астрономії,
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,
вул. Дворянська 2, Одеса, 65026, Україна
тел. +38 (048) 731-75-56
E-mail: dtp@onu.edu.ua

Загальна інформація

Кафедра теоретичної фізики Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова є загальноосвітньою і випускаючою.  Як загальноосвітня кафедра забезпечує викладання всіх розділів теоретичної і математичної фізики на фізичному факультеті ОНУ, а також деяких спеціальних дисциплін („Фізична кінетика”, „Фінансова кінетика”, „Теорія надпровідності”, „Ділова англійська мова” тощо)  ... Читати далі


Останні новини

13.11.2020   14:00

Захисти докторської дисертації Махлайчука В.М. та кандидатської дисертації Семенова А.К.

У п’ятницю 13 листопада 2020 р. о 14:00 у Великій Фізичній Аудиторії ФМФIТ ОНУ iменi I. I. Мечниковa за адресою: вул. Пастера, 27 відбудуться захисти наступних дисертацій:

1) дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 «теоретична фізика»

Махлайчука Віктора Миколайовича

«В’язко-пружні та поляризаційні властивості систем зі сферичними та анізотропними молекулами в газовій та рідкій фазах», УДК 532; 538.9; 546.3

Науковий керівник:

д. ф.-м. н., професор Маломуж Микола Петрович, професор кафедри теоретичної фізики та астрономії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Офіційні опоненти:

д. ф.-м. н., професор Ваврух Маркіян Васильович, професор кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка;

д. ф.-м. н., професор Чалий Олександр Васильович, завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та
інформатики НМУ імені О.О. Богомольця;

д. ф.-м. н., Ушкац Михайло Вікторович, професор кафедри фізики Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Автореферат
Текст дисертації

2) дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 «теоретична фізика»

Семенова Андрія Костянтиновича

«Електрофізичні властивості багатофазних дисперсних систем», УДК 538.956; 537.9; 544.72.05; 544.77

Науковий керівник:

к. ф.-м. н., доцент Сушко Мирослав Ярославович, доцент кафедри теоретичної фізики та астрономії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Офіційні опоненти:

д. ф.-м. н., професор Лебовка Микола Iванович, завiдувач вiддiлу фiзичної хiмiї дисперсних мiнералiв Iнституту бiоколоїдної хiмiї iменi Ф. Д. Овчаренка НАН України;

д. ф.-м. н., доцент Ледней Михайло Федорович, доцент кафедри теоретичної фiзики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.

Автореферат
Текст дисертації

16.10.2020   14:00

Захист кандидатьскої дисертації Панченко Д.Ю. за темою «Структура точкових збурень оператора Шредінгера в одновимірних та двовимірних квантових системах»

У п’ятницю 16 жовтня 2020 р. о 14:00 в аудиторії 22 вiддiлення фiзики та астрономiї ФМФIТ ОНУ iменi I. I. Мечниковa за адресою: вул. Пастера, 42 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 «теоретична фізика»

Панченко Дмитра Юрійовича

«Структура точкових збурень оператора Шредінгера в одновимірних та двовимірних квантових системах», УДК 538.915, 538.945

Науковий керівник:

д. ф.-м. н., професор Кулiнський Володимир Леонiдович, професор кафедри теоретичної фізики та астрономії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Офіційні опоненти:

д. ф.-м. н., професор Вiльчинський Станiслав Йосипович, завiдувач кафедри квантової теорiї поля Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка;

к. ф.-м. н., Рилюк Вячеслав Михайлович, науковий спiвробiтник Державної установи “Вiддiлення гiдроакустики Iнституту геофiзики iм. С.I. Субботiна НАН України”.

Автореферат
Текст дисертації

Останні публікації

В.М. Адамян, М.Я. Сушко. Основи квантової статистичної фізики. Одеса, ОНУ, 2020. ISBN 978-617-689-372-1. (2020) // Link

Vladimir Kulinskii, Dmitry Yurievich Panchenko. Singular spin-flip interactions for the 1D Schrödinger operator. Phys. Scr. (2019)

V.M. Adamyan, V.N. Bondarev and V.V. Zavalniuk. Graphene thermal break-down induced by anharmonic bending mode. J. Phys.: Condens. Matter 31 (2019) 465401 (13pp) // arXiv // Link

Vladimir L. Kulinskii, Dmitry Yu Panchenko. Point-Like Rashba Interactions as Singular Self-Adjoint Extensions of the Schrödinger Operator in One Dimension. Front. Phys. 7 (2019) // Link

V.L.Kulinskii and D.Yu.Panchenko. Mass-jump and mass-bump boundary conditions for singular self-adjoint extensions of the Schrödinger operator in one dimension. Annals of Physics 404 (2019) 47-56 // Link