Загальна інформація

Кафедра теоретичної фізики Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова (у подальшому кафедра) є загальноосвітньою і випускаючою. Як загальноосвітня кафедра забезпечує викладання всіх розділів теоретичної і математичної фізики на фізичному факультеті ОНУ, а також деяких спеціальних дисциплін („Фізична кінетика”, „Фінансова кінетика”, „Теорія надпровідності”, „Ділова англійська мова” тощо) для викладання яких кафедра має необхідний досвід і методичне забезпечення. Зміст і методичне забезпечення загальноосвітніх і спеціальних курсів постійно оновлюються з включенням в них нових розділів у відповідності з останніми досягненнями сучасної фізики.

Як випускаюча кафедра, у складі якої зараз працюють чотири доктора наук, з них троє професори, спираючись на свій науковий потенціал, в основному зосереджується на підготовці магістрів і аспірантів, а також створення умов для успішної роботи докторантури при кафедрі. Кафедра планує залучати для навчання в магістратурі та аспірантурі осіб з вищою освітою, яки б хотіли отримати освітню кваліфікацію на рівні магістра з метою подальшого навчання в аспірантурі, а також іноземних студентів.

При кафедрі створена науково-дослідницька лабораторія, у організаційних рамках якої проводяться її основні наукові дослідження. Їх тематика зосереджується навколо теорії конденсованих середовищ, зокрема теорії переохолоджених та сильно в’язких рідин, теорії систем з сильними водневими зв’язками, теорії кулонівських рідин та неідеальної плазми, теорії колективних збуджень у емульсіях та розчинах макромолекул. Крім того проводяться дослідження з багатовимірної класичної та квантової космології і з теорії квантових низько вимірних систем і суміжних питань нано-електроніки. Помітна частина наукових робот кафедри вже зараз виконується в лабораторії силами студентів-магістрів, аспірантів і докторантів під керівництвом професорів кафедри. При кафедрі працює науковий семінар з сучасних питань теоретичної фізики.

Протягом останніх років співробітники кафедри теоретичної фізики приймали участь у міжнародних наукових програмах, виступали з пленарними доповідями на міжнародних коференціях, самі організовували такі конференції у Одесі з залученням великої кількості закордонних учасників, читали лекції і вели дослідження в університетах багатьох країн світу. Серед коференцій які проводила кафедра теоретичної фізики в останні роки і яки викликали значний резонанс серед спеціалистів, варто відзначити міжнародну конференцію по теорії операторів та її застосуванням з нагоди 90-річчя з дня народження Марка Григоровича Крейна (Одеса, 18 - 22 серпня 1997 року), міжнародну конференцію "Спеціальні проблеми фізики рідин" з нагоди 80-річчя Йосипа Залмановича Фішера (Одеса, 31 травня - 04 червня 1999 року) та міжнародна конференція "Сучасний аналіз і застосування", присвячена 100-річчю з дня народження М.Г. Крейна (Одеса, 9-14 квітня 2007 року). 27 грудня 2009 року з нагоди 90-річчя з дня народження проф. І.З.Фішера відбувся ювілейний семінар.

Викладачі кафедри тісно співпрацюють з Рішельєвським ліцеєм та іншими школами міста та області у справі підготовки й тренування команд школярів для участі у міжнародних змаганнях і турнірах юних фізиків, у роботі Малої Академії Наук. Багато колишніх школярів, які приймали участь у таких змаганнях стали студетнами фізичного факультету ОНУ і зокрема випускниками та аспірантами кафедри.

Глобальне співтовариство наших випускників підтримує Кафедру через Charity Foundation Become a Patron!