1. Критичні явища і фазові переходи

  2. Теорія поля

  3. Фізика низькотемпературної плазми

  4. Фізика конденсованого стану

  5. Фізика наноструктур

  6. Фізика рідин і макромолекул

  7. Змінні зорі та їх еволюція

  8. Класична та квантова гравітація, космологія

  9. Крупномасштабна структура Всесвіту

  10. Небесна механіка та астродинаміка