Новини


|   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |

2007

21 грудня 2007

Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
Здобувач: С.В. Тищенко
Тема: ЗОННА СТРУКТУРА ТА МІЖЗОННІ ПЕРЕХОДИ У ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБКАХ
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор В.М. Адамян

14 листопада 2007

У 15.00 в 30 аудиторії відбувся семінар кафедри.
Доповідач: Д.Ю. Панченко
Тема: Явища крипу та пінінгу у надпровідниках ІІ роду

25 жовтня 2007

У 15.00 в 30 аудиторії відбувся семінар кафедри.
Доповідач: C.В. Марченко
Тема: Біексітони та тріони у квазіодновимірних напівпровідниках