Новини


|   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |

2012

21 грудня 2012

Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (автореферат).
Здобувач: В.В. Завальнюк
Тема: КОЛИВАЛЬНІ ЗБУДЖЕННЯ У ГРАФЕНІ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБКАХ ІЗ ТОЧКОВИМИ ДЕФЕКТАМИ
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор В.М. Адамян

06 декабря 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: Ю. Купріянова, Науково-дослідний центр Юліх, Німеччина.
Тема: Дифузійна магнітно-резонансна томографія: отримання, аналіз і застосування.

01 ноября 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: асп. А.В. Соколов.
Тема: Експериментальні методи маніпулювання індивідуальними квантовими системами.

11 октября 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: асп. П.О. Сайко.
Тема: Квадрупольні фази в одновісних магнетиках з тензорними взаємодіями.

04 октября 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: м.н.с В.В. Завальнюк.
Тема: Коливальні властивості графену та вуглецевих нанотрубок.

27 сентября 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: І.В. Жиганюк.
Тема: Мікроскопічна теорія водневих зв'язків у воді.

20 сентября 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: проф. О.Д. Альохін, КНУ ім. Т.Г.Шевченка.
Тема: Рівняння кривої співіснування критичного флюїду на основі ван-де-Ваальсовской моделі газу флуктуацій параметра порядку.
Доповідач: ст.н.с. Є.Г. Рудніков, КНУ ім. Т.Г.Шевченка.
Тема: Рівняння стану критичного флюїду в параметричному представленні.

13 вересня 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: М.В. Ейнгорн.
Тема: Хаббловські потоки та гравітаційні потенціали у спостережуваному Всесвіті.

27 червня 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: П.В. Махлайчук.
Тема: Вплив водневих зв'язків на формування властивостей води.

25 червня 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: І.В. Жиганюк.
Тема: Мікроскопічна теорія взаємодії молекул води та проблеми гідратації.

14 травня 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: проф. М.П. Маломуж.
Тема: Основи мікроскопічного підходу до фізики води.
Доповідач: П.В. Махлайчук.
Тема: Усереднений потенціал міжмолекулярної взаємодії у воді.

03 травня 2012

Відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика.
Здобувач: М.В. Ейнгорн
Тема: ГРАВІТАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ У БАГАТОВИМІРНИХ МОДЕЛЯХ
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор О.І. Жук

11 квітня 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: П.В. Махлайчук.
Тема: Мультипольне наближення для потенціалу міжмолекулярної взаємодії у воді.

04 квітня 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: н.с. І.П. Шаповалов.
Тема: Впорядковані фази та фазові переходи в одноосьових SU (3)-магнетиках.

21 березня 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: проф. В.Л. Кулінський.
Тема: Глобальний ізоморфізм молекулярних рідин та граткового газу: відкриті проблеми.

22 лютого 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Докладчик: Д.М. Степанчиков , ХНТУ
Тема: Екситонні стані в одновісних кристалах.

15 лютого 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Докладчик: доц. В.П. Олєйнік
Тема: Регулярні усамітнені хвилі в ЗТВ.

09 лютого 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: доц. В.Я. Гоцульський, проф. М.П. Маломуж.
Тема: Дивовижні властивості розбавлених водних розчинів спиртів та електролітів.

12 січня 2012

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: асп. М.В. Ейнгорн
Тема: Гравітаційна взаємодія у багатовимірних моделях.