Новини


|   2018   |   2017   |   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |

2013

22 листопада 2013

13.15-15.30, 22 аудиторія, семінар кафедри:
Кафедра теоретичної фізики ОНУ: 50 років від І.З. Фішера до наших днів.

21 листопада 2013

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідачі: проф. О.Д. Альохін, ст.н.с. Є.Г. Рудніков, КНУ ім. Т.Г.Шевченка.

29 листопада 2013

Відбудеться захист диссертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика (автореферат).
Здобувач: І.П. Шаповалов
Тема: УПОРЯДКОВАНІ ФАЗИ ТА ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В ОДНОВІСНИХ SU(3)-МАГНЕТИКАХ
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор В.М. Адамян

26 сентября 2013

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: проф. В.Л.Кулінский
Тема: Глобальний ізоморфізм: Основні результати та перспективи.

19 сентября 2013

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: асп. А.В.Соколов
Тема: Електропровідність рідких лужних металів.

20 сентября 2013

Відбувся захист диссертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика.
Здобувач: Ю.А. Купріянова
Тема: ДИФУЗІЙНИЙ РУХ У КОЛОЇДНИХ СИСТЕМАХ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНІХ ПОЛІВ
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор В.Л. Кулінский

03 липня 2013

Відбувся захист диссертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика (автореферат).
Здобувач: П.В. Махлайчук
Тема: РОЛЬ ВОДНЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ФОРМУВАННІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор М.П. Маломуж

14 червня 2013

Відбувся захист диссертації на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика (автореферат ru, ua).
Здобувач: А.В. Олєйнік
Тема: ПРИРОДА ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ТА КІНЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ НА ЛІНІЇ СПІВІСНУВАННЯ РІДИНА-ПАРА
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор М.П. Маломуж

28 травня 2013

Доступний для завантажування текст дисертації Махлайчука Павла Вікторовича "Роль водневих зв’язків у формуванні властивостей води" (автореферат)
Доступний для завантажування текст автореферату дисертації Жиганюка Ігоря Вікторовича "Мікроскопічна теорія взаємодії молекул води" (ua, ru)

30 травня 2013

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: асп. А.В.Соколов
Тема: Електропровідність рідких лужних металів.

23 травня 2013

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: Dr. Vlad Ivanov, University of Wisconsin, Madison, USA
Тема: Laser Cooling and Trapping of neutral atoms.

13 травня 2013

Доступний для завантажування текст дисертації Олєйніка Андрія Вячеславовича "Природа термодинамічних та кінетичних властивостей води на лінії співіснування рідина-пара". Автореферат (ua, ru)

30 квітня 2013

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: Dr. Олег Мавейчук, Technical University, Eindhoven
Тема: Реологія концентрованих рідко-кристалічних розчинів лінійних полімерів.

04 квітня 2013

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: м.н.с. П.В. Махлайчук
Тема: Кластерна структура води та водяної пари

28 лютого 2013

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: проф. М.П.Маломуж
Тема: Особлива точка водно-спиртових розчинів.

21 лютого 2013

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: b>асп. А.В.Соколов
Тема: Статична провідність рідких лужних металів.