Новини


|   2016   |   2015   |   2014   |   2013   |   2012   |   2011   |   2010   |   2009   |   2008   |   2007   |

2014

13 листопада 2014

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: асп. П.О.Сайко
Тема: Осьова квадрупольна фаза одновісного спін-1 магнетику.

06 листопада 2014

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: асп. О.В. Чоповський
Тема: Задача двох тіл у моделях Калуци-Кляйна з Річчі-пласкими внутришніми просторами.

23 жовтня 2014

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: д. ф.-м. н., п.н.с. В.М. Бондарев
Тема: О фізичній природі низьковимірних регулярних наноструктур.

16 жовтня 2014

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: асп. В.І.Чеплак
Тема: Ентропія та теплоємність простих рідин з позиції глобального ізоморфізму.

02 жовтня 2014

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: асп. А.К.Семенов
Тема: Діелектрична проникність та провідність дисперсних систем з міжфазним шаром.

25 вересня 2014

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: асп. О.В.Кудінова
Тема: Механістичний підхід у сучасній космології.

04 вересня 2014

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: асп. О.О.Чепіжко
Тема: Кінетичне рівняння для саморушійних частинок.

30 квітня 2014

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: асп. В.С.Овечкін
Тема: Рівняння стану двовимірного кулонівського газу.

26 грудня 2014

15.00, 30 аудиторія, семінар кафедри.
Доповідач: О.О.Чепіжко
Тема: Кінетика та гідродинаміка в моделі Вічека саморушійних частинок.